Obra ng Manggagawa

Image

Obra ng Manggagawa
Para sa klaseng malikhaing pagsusulat 

Sa gabi ang aking paggawa ng aking obra habang tulog ang lahat.  Sa dilim ako umuukit, ilaw ang naglalakihang lampara.  Ang aking gamit ay bato – binubuhat, hinahampas, dinudurog.

Sa pagbasag, makabubuo ng bago.

Hahaluan ng tubig at semento, palalambutin para magamit sa molde ng aking akda.  Mariing pinag-aaralan, pinaghahandaan, pinagpaplanuhan.

Ang handa sa aming kapistahan – pandesal at sardinas.  Masaya na sa lambanog galing Quezon, tila mamahaling alak sa aming kalamnan.  Mga kalyo sa kamay, sugat sa binti, sakit sa kasu-kasuan, tanda ng gabing pinagtiyagaan.

Kami’y di lamang mga manggagawa ng lungsod na nagpipintura o nagpapalitada.  Kami’y mga artistang na bumubuo ng muralla.

Kami’y di lamang bumubuo ng monumento ni Rizal.  Kami’y bumubuo ng mga alaala ng baway bayaning nagbuwis ng buhay.

Kam’y di lamang nagtatayo ng simbahan  Kami’y nagdadala ng bawat pangarap at dasal sa langit.

Ika-25 ng Hunyo 2012 | Arts in Taguig City

Writing process notes:
The exercise asked us to explore parodies or ironies and I played around the idea of artists and the routinary work of construction workers.  I have always respected the work that the laborer has contributed to country.  They may not create the works of the artists, but I see their work as works of art too – with precision, accuracy and an imagination that artists put into their work too.  

Sanggunian: Construction Worker. Nakuha mula sa http://www.arabianbusiness.com/-saudisation-scheme-will-drive-filipinos-qatar-official-says-409561.html noong ika-26 ng Agosto, 2012.

Advertisements

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: