Mga Kulay ng Pagtatanghal

Mga Kulay ng Pagtatanghal

Para sa klaseng malikhaing pagsusulat

Image

Sinasabi nila, ako ang panginoon. Sa lahat ng bahagi ng entablado, ako ang bawal hawakan o madumihan.  Lahat ng ilaw na binabato sa akin nang mapaganda ko ang dula.  Makulimlim na pula ang ginamit para sa paghuli at pagpatay kay Edjop.  Dilaw mula sa likod ang pinailaw habang nag-uusap sina Ibarra at Maria Clara.  Bughaw ang buong entablado nang lumilipad ang kuwento ng prinsipe ng mga ibon sa boses ni Lola Basyang.

Tuwing bago magpalabas, magtatago ang direktor sa aking likod kasama ng kanyang sigarilyo.  Ito’y nagmamakaawa na maging maayos ang palabas.  Isa-isang darating ang mga aktor, ibubulong sa akin ang kanilang mga linya nang maibalik ko sa palabas.

Tulad ng mga aktor, gustong gusto ko ang palakpak ng manonood.  Kinikilig ako sa kanilang hagalpak, sa pagpiyok sa katatawa o sa dami ng kanilang luha.  Lagi kong hinihintay ang pagpigil ng hininga sa pagdating na katotohanan at sa paghawak ng kamay ng mga mangingibig tuwing bumibigkas ng tulang galing sa puso.

Ngunit dumating ang araw kung saan di na bumubulong ang mga aktor.  Di na narinig ang mga tawa.  Natuyo ang mga luha.  Wala ng hiningang pipigilin pa.  Dumating ang araw kung saan ang iba na ang mga nagkukuwento (ngunit pareho pa rin ang mga kuwento).

Hindi na kailangan ang entablado, ang mga kurtina at ilaw.  Naiwan ko na lamang kasama ang matandang nagsisigarilyo.

Dumating na ang araw na ako ay kailangang tibagin para sa mas makabagong pagtatanghal.  Ako, ang cyclorama, ay mananatili na lamang sa mga alaala.

Ika-11 ng Hunyo 2012 | Arts in the City, Taguig, Philippines

Sanggunian: Cyclorama. Nakuha mula sa http://www.d.umn.edu/~mharvey/th1501striplights.html noong ika-7 ng Pebrero 2013.

Advertisements

Tagged: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: